Humanbiologi

Kursus i 1. semester humanbiologi 

På dette kursus bliver pensum i Basal Humanbiologi gennemgået over tre dage.

 

Vi vil med dette kursus sikre en god forståelse af pensum, med det formål, at du føler dig helt klar til eksamen. Undervejs i kurset vil emnerne blive markeret med ”need to know”, ”nice to know” og ”nerd to know” så du roligt kan bevare overblikket.

Vi tager udgangspunkt i den pensumdækkende bog Holes, hvor vi vil gå i dybden med de mest centrale emner. Herudover vil en stor del af kurset bestå i eksamenstræning, hvorfor mange multiple-choice og eksamensspørgsmål vil blive gennemgået.

 

Programmet for kurset er følgende:  

 

Dag 1:                                                                                                 

Intro

Celler og cellulær metabolisme                                                                                                    

Væv                                                                                                                                               

Muskler

Skelet

Hud

Nervesystemet

Dag 2

Nervesystemet

Respiration

Nyre og urinveje

Elektrolyt og væskebalance

Hjertefysiologi

Dag 3                                                       

Blod

Lymfesystemet og immunitet                

Endokrinologi

Mave-tarmkanalen og fordøjelse                                                                                                     

Sanserne                                                                                                                                                              

 

Til kurset vil der være rig mulighed og tid, til at stille spørgsmål til specifikke opgaver eller svære emner.

 

Vi glæder os til at se dig!

Dato for kursus:

D. 8/1 2021 kl. 8-14

D. 9/1 2021 kl. 8-14

D. 10/1 2021 kl. 8-14

399 kr

Underviser: Signe Højstrup & Christian Bach Vase

Kemi

På dette kursus vil pensum i cellens kemiske komponenter blive gennemgået over 2 dage.

 

Kurset har til hensigt at give den studerede et overblik over fagets elementer, således at man føler sig bedst muligt rustet til eksamen. Vi vil starte med at gennemgå de mest basale regneregler og teorier, hvorefter vi vil bevæge os ind på de mere komplekse emner.

 

Undervisningen vil primært tage udgangspunkt i den pensumdækkende bog "McMurry" præsenteret i form af tavleundervisning og PowerPoint. Formålet med denne gennemgang er, at den studerende opnår de essentielle eksamensrelevante kompetencer, hvorfor eksamensopgaver hyppigt vil inddrages i undervisning (Så husk KDO og lommeregner!).

Der vil være fokus på, at den studerende selv får prøvet kræfter med teorien, så man føler sig bedst muligt klædt på til eksamen. Kurset er derfor egnet til de studerende, som føler et ekstra behov for undervisning for at kunne bestå.

 

Dag 1:

- Opløsninger, opløselighed og gasser

- Ligevægt og pH

- Termodynamik

- Kinetik og enzymer

- Absorbans

 

Dag 2:

- Funktionelle grupper

- Kulhydrater

- Lipider

- Aminosyrer og proteiner

- Nukleotider

 

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til de emner og opgaver, der skulle volde den studerede problemer.

Skulle der inden kursusstart være særlige ønsker om gennemgang af bestemte opgaver, kan dette skrives til underviser efter tilmelding.

Tidspunkt:

28. december 2020 kl. 9-14 

29. december 2020 kl. 9-14

399 kr

Underviser: Daniel Bräuner Rasmussen

1. Semesters pakke

Køb flere kurser og spar penge! Få undervisning i både humanbiologi og kemi så du er helt klar til eksamen. Se dato og tidspunkt under de enkelte kurser

499 kr.

Se undervisere under de enkelte kurser

Please reload

 
 
 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu