Farmakologi Memo-kursus

2. års farmakologi pakke

Almen farmakologi

Dette er et eksamensforberedende kursus i Veterinær Almen farmakologi. 

Kurset vil bestå af en blanding mellem tavleundervisning og opgaveløsning.  
Vi vil gennemgå de centrale begreber og dertilhørende udregninger.  

 

Programmet indeholder:  

 

  • Passiv og aktiv transport over membraner  

  • Syre/base egenskaber og ionisering  

  • Proteinbinding  

  • Fordeling  

  • Ordens kinetik 

  • Kompartmentmodeller  

  • Clearence  

  • Metabolisering  

  • Farmakodynamik  

 

Der vil være mulighed for at stille spørgmål uden for disse emner, men de vil ikke gennemgås ved tavlen.  

 

Kursus i speciel farmakologi kan tilkøbes med rabat ved køb af begge kurser (se ”Veterinær farma pakke”). 

Dato og tidspunkt:

afholdes ikke dette semester

Special farmakologi

Undervisere: Anna Bech Moestrup & Camilla Mortensen

Mikrobiel fødevaresikkerhed - afholdes ikke dette semester

Med dette kursus vil jeg gøre mit bedste, for at give jer overblikket over mikrobiel fødevaresikkerhed.

I dette kursus vil der især sættes fokus på fødevarers mikrobiologiske sammensætning og indhold af patogene mikroorganismer. Ydermere vil forskellen mellem de patogene mikroorganismer blive klarlagt.

Formålet er at vi sammen laver gode, overskuelige noter, I kan anvende til eksamen.

Undervisningen vil være en blanding af tavleundervisning og eksamensopgaver. Derudover vil der være mulighed for at stille masser af sprøgsmål.

Underviser: Anna Bech Moestrup

Please reload

 
 
 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu