2 Semester pakke

Køb flere kurser og spar penge! Få undervisning i biokemi, histologi, histologi spot og excitable celler. Se dato og tider under de enkelte kurser. 

1099 kr

Se undervisere for de enkelte kurser

2. Semester Exitable Celler

I dette kursus gennemgås de vigtigste koncepter inden for biofysikken, de centrale målsætninger i pensum, og der gives et overblik over faget generelt.

 

Undervisningen bygger på bogen ”Cellular Physiology and Neurophysiology” (Blaustein), og der undervises ud fra powerpoint-præsentation i kombination med løbende brug af tegninger på tavlen, quizzer og gennemgang af eksamensopgaver.

 

Kursets mål er, at kursisten går derfra med forståelse af fagets centrale pointer samt et overblik over det pensum, der gennemgås i Blaustein, så kursisten er tryg ved eksamen.

Kurset afholdes:

9/4 kl. 9-15

10/4 kl. 9-16

449 kr

Underviser: Jes Rossen Johansen

Biokemi

Kursets varighed er af 13,5 timer og pensum til biokemi-delen af kurset Medicinsk celle- & vævsbiologi på 2. Semester, medicin vil blive gennemgået. Kurset har til hensigt at klæde den studerende bedst muligt på til biokemi delen af eksamen, og skabe et overblik over pensum. Derfor ligges der stor vægt på at gennemgå centrale samt, ikke mindst, eksamensrelevante emner på en velstruktureret og overskuelig måde.

Kurset vil bestræbe sig på dække eksamensrelevante emner i blok B, D & E samt principper i de, til eksamen, relevante metoder som man introduceres for i løbet af kurset.

Følgende emner indgår herunder:

DNA & Kromosomer

DNA replikation, mutationer & repair

Transskription

RNA Processering

Translation

Transskriptionel genregulering

Posttranskriptionel & epigenetisk genregulering

Cellesignalering, G-protein koblede receptorer og intracellulære receptorer

Enzymkoblede receptorer

Apoptose

Cancer

Principper i relevante metoder herunder: PCR, RT-PCR, gelelektroferese, northern, southern & western blotting, DNA chip, EMSA samt footprinting.

Tidspunkt:

20/4 kl. 9-13

21/4 kl. 9-14

22/4 kl. 9-14

449 kr

Underviser: Christian Bach Vase

Histologi spot

Dette kursus har til formål at forberede dig bedst muligt til spot-delen af den integrerede celle-væveksamen. Under kurset gennemgås grundigt og pædagogisk hver vævstype, dets karakteristika og hvordan de let kan genkendes til spot-eksamen. Der vil være en gennemgang af alle vævstyper både ved tegninger, men også mange eksamensrelevante lysmikroskopiske billeder. Efter kurset er det ambitionen, at kursisten har fået gennemgået alle vævstyper og deres spot-kendetegn foruden har man tilegnet sig en masse værktøjer og spottekniske huskeregler.

 

Dato & tid for kurset:

12/4 kl. 9-14

199 kr

Underviser: Milan Mohammad

Histologi

Kurset vil bestå af en systematisk, grundig og eksamensrelevant gennemgang af kernepensum. Alle emner gennemgås grundigt og dybdegående, og det vil foregå med PowerPoint slides, teoretisk gennemgang på tavlen med tegninger og skitser samt løsning af eksamensopgaver. Kurset vil give dig en grundlæggende forståelse for histologi samt værktøjer til at løse alle typer af opgaver indenfor histologi. Ambitionen er, at du føler dig tryg og klædt på til eksamen indenfor følgende emner:

 

  • Epithelvæv

  • Kirtelvæv

  • Nervevæv

  • Muskelvæv

  • Egentlige bindevæv

  • Knogle og brusk

  • Blod og knoglemarv

  • Blodkar

 

 

 

Undervisningen udformes således, at der først foretages en grundig teoretisk gennemgang af hvert emne efterfulgt af typiske eksamensopgaver indenfor emnet. Kurset foregår i et komfortabelt miljø, hvor der er plads til spørgsmål og uddybning af komplekse emner. Alt i alt skulle kurset give et godt overblik over histologi-pensum og gøre dig klar til eksamen.

Dato og tidspunkt:

11/4 kl. 9-15

399 kr

Underviser: Milan Mohammad

Genetik

På dette kursus gennemgås kernepensum og nøglebegreber i Medicinsk 
Genetik. 

Kurset er et 6-timers enkeltdagskursus og vil omfatte undervisning i 
bl.a. genetisk variation, forskellige typer af nedarvning, cytogenetik, kromosomer og kromosomsygdomme samt diagnostiske metoder som FISH og aCGH. 
Den del af pensum som overlapper meget med Celle og Vævs biologi vil ikke blive gennemgået - eksempelvis cellelære og DNA replikation. 

Kurset har fokus på eksamenforberedelse, og efter gennemgang af hvert emne vil et eller flere eksamensspørgsmål indenfor pågældende emne gennemgås.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra 5. udgave af Jorde's Medical Genetics, samt eksamensopgaver fra tidligere eksaminer og kommer primært til at foregå vha. powerpoint, hvor 
nøglebegreber forklares via centrale figurer eller cases på en pædagogisk måde.
Desuden vil der undervejs være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Efter kurset vil den studerende have en grundig forståelse for de 
centrale begreber og metoder i medicinsk genetik og således være godt klædt på til 
eksamen.

Tid & dato for kurset:

D. 5/6 kl. 8-14

249 Kr.

Underviser: Kasper Henriksen

Please reload

 
 
 
 
 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu