Biokemi

Kære kursist!

 

Dette 12-timers kursus vil bestå af en systematisk, grundig og eksamensorienteret gennemgang af kernepensum i Almen biokemi. 
 

Undervisningen vil overvejende bestå af tavleundervisning, hvor hvert emne vil blive gennemgået ud fra en indledende grundig teoretisk gennemgang, som efterfølgende vil blive fokuseret ind på typiske eksamensopgaver, der løses i fælleskab.
 

Tavleundervisningen vil i høj grad understøttes med brug af PowerPoint-slides, der vil indeholde en løbende guidet navigering af metabolismeskemaet (Mainmap). På denne måde mestrer du at håndtere de hjælpemidler, der vil være tilgængelige til din eksamen.

Der vil desuden også udleveres et PowerPoint slide, indeholdende ALT indhold, der gennemgås på tavlen, med hensigten om at overskueliggøre din egen eksamenslæsning.

Ambiotionen er, at du efter dette kursus føler dig tryg og klædt på til eksamen indenfor følgende emner:

  • Kulhydratmetabolisme

  • Lipidmetabolisme

  • Proteinmetabolisme

  • TCA-cyclus og oxidativ fosforylering.

 

Du bedes medbringe metabolismeskemaet samt skriveredskaber af mindst 4 forskellige farver.

 

Dato for afholdelse:

5/1 kl. 16-20

6/1 kl. 16-20

7/1 kl. 15-19

399 kr

Underviser: Zakaria Ismaili

Please reload

 
 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu