Ledundersøgelse

Undervisning består af 4 timer med gennemgang af de mest anvendte led samt tilhørende neurologiske undersøgelser. Der tages udgangspunkt i målsætningen for ledundersøgelse, samt inddragelse af mange eksempler fra klinikken, hvilket kan hjælpe til at gøre emnet mere interessant og ikke mindst lettere at huske.

 

Der vil selvfølgelig være tid til spørgsmål.

 

Fokus vil være på den praktiske forståelse af ledundersøgelse. Tag gerne tøj på hvor det er muligt at komme til at øve grebene på hinanden.

 

Ledundersøgelse indgår på 3. sem, samt på 8. og 9. sem. Dette kursus er særligt målrettet til 3. sem, og giver en god basis til de senere semestre, klinik mm.

Dato og tidspunkt:

31/10 kl. 10-14

149 kr

Underviser: Niels Brandt H. Hansen og Mikkel Andreas Holm

Embryologi

På dette kursus bliver pensum i embryologi på 3. Semester gennemgået, og der tages primært udgangspunkt i Langmans Embryologi.

Kurset har til hensigt at skabe et overblik og en rummelig forståelse af embryologiens processer, så man er bedst muligt  rustet til eksamen.

Over en enkelt dag med 6 timers undervisning vil vi behandle følgende hovedemner:
* Den præembryonale periode (til gastrulationens afslutning 17.-18. dag) 
* Dannelse af ektodermen og dens derivater 
* Dannelse af endodermen og dens derivater 
* Dannelse af mesodermen og dens derivater 
* Bevægeapparatets udvikling 
* Ansigtets og ganens udvikling 
* Dannelse af kropshuler og diaphragma 

Undervisningen vil bestå af både en powerpointpræsentation, tavleundervisning og gruppearbejde. Undervejs vil vi opsummere undervisningen med quizzer og eksamensrelevante spørgsmål.  

Datoer & tid:

D. 30/10 2020 kl. 9-15

299 kr

Underviser: Anders Lund Jørgensen

Neuropakke

Køb kurser i neuroanatomianatomi og -fysiologi samlet og spar penge!

 

Datoer ses nedenfor

499 kr

Underviser: Se nedenfor

Neuroanatomi

Kurset i neuroanatomi på 3. semester er af 10 timers varighed og strækker sig over to dage.

Det er bestemt et fag der godt virke uoverskuelig og kompliceret, hvorfor kurset har til hensigt at forberede den studerende bedst muligt til eksamen.

 

Undervisningen vil bestå af tavleundervisning og powerpoint-slides. Desuden vil der sideløbede være en masse quizzer og eksamensopgaver der oftest bliver stillet til eksamen, hvilket kan aktivere de studerende samt give dem et overblik over kernepensum.

 

Kurset tager udgangspunkt i Morten Møllers "Neuroanatomi", hvor følgende hovedemner bliver gennemgået:

 

 • Overfladeanatomi og inddeling

 • CNS-embryologi

 • CNS-mikroskopi

 • Hjernens ventrikelsystem og hinder

 • Medulla spinalis og hjernestammen

 • Hjernenerver og hjernekranienerver

 • De sensoriske systemer

 • De motoriske systemer

 • Nervesystemets autonome funktioner

 • Det limbiske system

 • CNS blodforsyning

Dato:

21-22/12 kl 9-15

349 kr

Underviser: Yasemin Kucuk

Neurofysiologi

Kurset i neurofysiologi er af 10 timers varighed, og strækker sig over 2 dage. Hensigten med kurset er at forberede den studerende ved at gennemgå kernepensum i neurofysiologi på en systematisk og eksamensrelevant måde. Kurset udformes således på den måde, at vi først laver en grundig teoretisk gennemgang af et emne efterfulgt af eksamensopgaver indenfor emnet.

Undervisningen tager udgangspunkt i bogen ”Neuroscience” af Mark F. Bear. Kurset henvender sig til medicinstuderende på 3. semester medicin, der skal til eksamen i centralnervesystemets struktur og funktion. Undervisningen foregår vha. powerpoints og tavle, samt løbende quizzer og eksamensopgaver. 

Vi gennemgår følgende emner i løbet af kurset.

 

Dag 1:

 • Det somatosensoriske system

 • Smerte

 • Øjet og centrale synsmekanismer

 • Hørelse og ligevægt

 • Motorisk funktion

 • Spinale- og supraspinale mekanismer

 

Dag 2:

 • Hjernens rytmer og EEG

 • Hukommelse, indlæring og plasticitet

 • Kortikale funktioner

 • Sprog og mentale tilstande

 • Frygt, motivation, afhængighed

 • Evt. Øvelser.

Dato og tidspunkt:

26/12 kl. 9-14

27/12 kl. 9-14

349 kr

Kiya Abebe

Please reload

 
 
 
 
 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu