Hjerte/lunge fysiologi

På dette kursus bliver pensum i hjerte- og lungefysiologi gennemgået.

 

Kurset har til hensigt at forberede den studerende ved at gennemgå de hyppigste og vigtigste typeopgaver til eksamen, således at man føler sig bedst muligt rustet til eksamen.

 

Undervisningen inddrager powerpoint-slides med vigtige pointer, tavleundervisning samt opgavehæfte og tager primært udgangspunkt i West’s Respiratory Physiology (John B. West), Cardiovascular Physiology Concepts (Richard E. Klabunde) og i høj grad tidligere eksamensopgaver.

 

Kurset henvender sig til medicinstuderende på 4. semester af bacheloren på Københavns Universitet. Til kurset bedes deltagere medbringe lommeregner.

 

Kurset varer 3 dage og vi starter med at gennemgå lungefysiologi og slutter af med hjertefysiologi. Der vil blive lagt vægt på at gennemgå de mest hyppige eksamensopgaver til kurset men samtidig vil der være mulighed for at gennemgå de lidt sværere opgaver.

 

For praktiske spørgsmål skriv til info@supku.dk.

Dato & tid:

8/5 2020 kl 13-20

9/5 2020 kl 9-16

10/5 2020 kl 9-16

449 kr

Underviser: Milan Mohammed

Biokemi

Dette kursus gennemgår pensum i biokemi på 4. semester. Kurset er af 12 timers varighed og strækker sig over 3 dage. Kurset har til formål at forberede den studerende til biokemi-delen af den integrerede eksamen i "Mave, Tarm, Lever", hvorfor undervisningen vil tage udgangspunkt i eksamensrelevante målsætninger (og i høj grad tidligere eksamensopgaver).

 

Undervisningen vil bestå af PowerPoint-slides og tavleundervisning, hvor de mere komplekse figurer/processer vil overskueliggøres. Undervejs vil kursisten desuden lære at håndtere de hjælpemidler, der vil være tilgængelige til eksamen, på bedst mulig vis. Kursisten bedes derfor medbringe metabolismeskemaet samt skriveredskaber af forskellige farver. 

 

Kursisten kan forvente undervisning i følgende emner:

  • Kulhydratmetabolismen

  • Citratcyklus + Oxidativ fosforylering

  • Lipidmetabolismen

  • Proteinmetabolismen

  • Nukleotidmetabolismen

Dato og tid:

2/6 2020 kl. 15-19

3/6 2020 kl. 15-19

4/6 2020 kl. 15-19

399 kr

Underviser: Zerina Kücük

Mave/tarm anatomi

Kurset sigter efter at forberede den studerende på anatomi-delen i den integrerede eksamen i ”Mave, tarm og lever” på 4. semester.

Dette gøres ved en grundig og pædagogisk gennemgang af både den makroskopiske og mikroskopiske anatomi. Kurset lægger særlig stor vægt på den makroskopiske anatomi, hvor der i høj grad fokuseres på de enkelte organers overordnede anatomi, relationer og peritoneal forhold. Der er desuden lagt et stort fokus på gennemgangen af peritoneum, krøs og peritoneale ligamenter. Disse begreber gennemgås flere gange under kurset.

En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i PowerPoint slides. Flere centrale aspekter af anatomien vil dog blive gennemgået som taleundervisning, hvor der gøres brug af tegninger, som bidrager til at øge den rumlige forståelse af anatomien. Der vil igennem kurset løbende være gennemgang af tidligere eksamensopgaver.

Der fokuseres på de forståelsesmæssige aspekter af den mikroskopiske anatomi. Derfor vil enkelte emner som mundhulens mikroskopiske anatomi gennemgås mindre dybdegående. Der vil ikke blive brugt tid på at spotte præparater i virmik, men der vil være inkluderet præparater fra virmik i PowerPoint præsentationen, hvor de vigtigste spotmæssige teknikker bliver gennemgået. Embryologien vil blive gennemgået ved at tage udgangspunkt i tidligere eksamensopgaver.
 

Undervisningen tager udgangspunkt i ”Hovedets, halsens og de indre organers anatomi” (Jørgen Tranum Jensen m.fl.) og ”Genesers histologi” (Finn Geneser m.fl.).

Kurset varer 2 dage og veksler mellem en gennemgang af den makroskopiske anatomi og den mikroskopiske anatomi.

Dato og tidspunkt:
30. maj 2020 kl. 16-22
31. maj 2020 kl. 16-22

299 kr

Underviser: Nikolaj Aagaard

Hjerte/lunge anatomi

Kurset sigter efter at forberede den studerende til anatomidelen af den integrerede eksamen i hjerte, kredsløb og lunger.

Under kurset vil både den makroskopiske og mikroskopiske anatomi blive gennemgået på en forståelig og pædagogisk måde. Der er lagt særlig stor vægt på emner, som hyppigt er gået til tidligere eksaminer. Der vil selvfølgelig stadig være en struktureret gennemgang af alle emner. Embryologi vil dog ikke blive gennemgået i dette kursus.

En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i PowerPoint slides, men flere centrale aspekter af anatomien vil blive gennemgået som taleundervisning, hvor der gøres brug af tegninger, som bidrager til at øge den rumlige forståelse af anatomien. Der vil igennem kurset løbende være gennemgang af tidligere eksamensopgaver.

I gennemgangen af den mikroskopiske anatomi vil der være lagt vægt på forståelsesmæssige aspekter af anatomien. Der bliver derfor ikke brugt tid på at spotte præparater i virmik, men der vil være inkluderet præparater fra virmik i PowerPoint præsentationen, hvor de vigtigste spotmæssige teknikker bliver gennemgået.

Undervisningen tager udgangspunkt i ”Hovedets, halsens og de indre organers anatomi” (Jørgen Tranum Jensen m.fl.) og ”Genesers histologi” (Finn Geneser m.fl.).
 

Kurset varer 6 timer, og der veksles mellem gennemgang af den makroskopiske og mikroskopiske anatomi.

Dato og tidspunkt:

29. maj 2020 kl 9-15 

199 kr

Underviser: Nikolaj Aagaard

Please reload

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu