Hjerte/lunge fysiologi

På dette kursus bliver pensum i hjerte- og lungefysiologi gennemgået.

 

Kurset har til hensigt at forberede den studerende til eksamen ved bl.a. at gennemgå de hyppigste og vigtigste typeopgaver fra tidligere eksamenssæt.

 

Undervisningen inddrager powerpoint-slides med vigtige pointer, tavleundervisning med stor vægt på forståelsen af de mange diagrammer og kurver, som er vigtige at kunne, samt opgaver. Undervisningen tager primært udgangspunkt i West’s Respiratory Physiology (John B. West), Cardiovascular Physiology Concepts (Richard E. Klabunde) og i høj grad tidligere eksamensopgaver. Desuden vil det også være et fokuspunkt at gøre den studerende tryg ved og god til at navigere i Documenta Physiologica.

 

Kurset henvender sig til medicinstuderende på 4. semester af bacheloren på Københavns Universitet. Til kurset bedes deltagere medbringe en lommeregner samt skriveredskaber foruden en computer.

 

Kurset varer 19 timer, og strækker sig over 3 dage. Vi starter med at gennemgå hjertefysiologi og slutter af med lungefysiologi.

 

Vel mødt. Jeg glæder mig til at undervise jer!

Dato og tidspunkt: 

28. december 2020 kl. 15-21

29. december 2020 kl. 15-21

30. december 2020 kl. 9-16 

449 kr

Underviser: Nikolaj Kaack Schou

Biokemi

Dette kursus gennemgår pensum i biokemi på 4. semester. Kurset er af 12 timers varighed og strækker sig over 3 dage. Kurset har til formål at forberede den studerende til biokemi-delen af den integrerede eksamen i "Mave, Tarm, Lever", hvorfor undervisningen vil tage udgangspunkt i eksamensrelevante målsætninger (og i høj grad tidligere eksamensopgaver).

 

Undervisningen vil bestå af PowerPoint-slides og tavleundervisning, hvor de mere komplekse figurer/processer vil overskueliggøres. Undervejs vil kursisten desuden lære at håndtere de hjælpemidler, der vil være tilgængelige til eksamen, på bedst mulig vis. Kursisten bedes derfor medbringe metabolismeskemaet samt skriveredskaber af forskellige farver. 

 

Kursisten kan forvente undervisning i følgende emner:

  • Kulhydratmetabolismen

  • Citratcyklus + Oxidativ fosforylering

  • Lipidmetabolismen

  • Proteinmetabolismen

  • Nukleotidmetabolismen

Dato og tid:

5/1 2021 kl. 10-14

6/1 2021 kl. 10-14

7/1 2021 kl. 10-14

449 kr

Underviser: Zerina Kücük

Mave/tarm anatomi

Kurset sigter efter at forberede den studerende på anatomi-delen i den integrerede eksamen i ”Mave, tarm og lever” på 4. semester.

Dette gøres ved en grundig og pædagogisk gennemgang af både den makroskopiske og mikroskopiske anatomi. Kurset lægger særlig stor vægt på den makroskopiske anatomi, hvor der i høj grad fokuseres på de enkelte organers overordnede anatomi, relationer og peritoneal forhold. Der er desuden lagt et stort fokus på gennemgangen af peritoneum, krøs og peritoneale ligamenter. Disse begreber gennemgås flere gange under kurset.

En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i PowerPoint slides. Flere centrale aspekter af anatomien vil dog blive gennemgået som taleundervisning, hvor der gøres brug af tegninger, som bidrager til at øge den rumlige forståelse af anatomien. Der vil igennem kurset løbende være gennemgang af tidligere eksamensopgaver.

Der fokuseres på de forståelsesmæssige aspekter af den mikroskopiske anatomi. Derfor vil enkelte emner som mundhulens mikroskopiske anatomi gennemgås mindre dybdegående. Der vil ikke blive brugt tid på at spotte præparater i virmik, men der vil være inkluderet præparater fra virmik i PowerPoint præsentationen, hvor de vigtigste spotmæssige teknikker bliver gennemgået. Embryologien vil blive gennemgået ved at tage udgangspunkt i tidligere eksamensopgaver.
 

Undervisningen tager udgangspunkt i ”Hovedets, halsens og de indre organers anatomi” (Jørgen Tranum Jensen m.fl.) og ”Genesers histologi” (Finn Geneser m.fl.).

Kurset varer 2 dage og veksler mellem en gennemgang af den makroskopiske anatomi og den mikroskopiske anatomi.

Dato og tidspunkt:
Kommer snarest

299 kr

Underviser: Nikolaj Aagaard

Hjerte/lunge anatomi

Kurset sigter efter at forberede den studerende til anatomidelen af den integrerede eksamen i hjerte, kredsløb og lunger.

Under kurset vil både den makroskopiske og mikroskopiske anatomi blive gennemgået på en forståelig og pædagogisk måde. Der er lagt særlig stor vægt på emner, som hyppigt er gået til tidligere eksaminer. Der vil selvfølgelig stadig være en struktureret gennemgang af alle emner. Embryologi vil dog ikke blive gennemgået i dette kursus.

En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i PowerPoint slides, men flere centrale aspekter af anatomien vil blive gennemgået som taleundervisning, hvor der gøres brug af tegninger, som bidrager til at øge den rumlige forståelse af anatomien. Der vil igennem kurset løbende være gennemgang af tidligere eksamensopgaver.

I gennemgangen af den mikroskopiske anatomi vil der være lagt vægt på forståelsesmæssige aspekter af anatomien. Der bliver derfor ikke brugt tid på at spotte præparater i virmik, men der vil være inkluderet præparater fra virmik i PowerPoint præsentationen, hvor de vigtigste spotmæssige teknikker bliver gennemgået.

Undervisningen tager udgangspunkt i ”Hovedets, halsens og de indre organers anatomi” (Jørgen Tranum Jensen m.fl.) og ”Genesers histologi” (Finn Geneser m.fl.).
 

Kurset varer 6 timer, og der veksles mellem gennemgang af den makroskopiske og mikroskopiske anatomi.

Dato og tidspunkt:

Kommer snarest

199 kr

Underviser: Nikolaj Aagaard

Mave/tarm fysiologi

Kære kursist.

Dette kursus gennemgår pensum i mave-tarm kanalens fysiologi på 4. semester på Københavns Universitet over 8 timer.

 

Opbygningen følger den måde undervisningen er tilrettelagt fra KU. I kurset starter vi således med at gennemgå motilitet efterfulgt af sekretion og regulering og så absorption.

 

Den sidste del af kurset vil fokusere på øvelsen, da der hyppigt kommer eksamensopgaver der vedrører dette – her tænkes særligt på udregning af affiniteten med Scatchard plot.

 

Der vil blive gennemgået følgende:

 

Motilitet

o   fysiologi grundlag: fokus på slow waves og calcium spikes

o   Bevægetyper

o   Sfinktere

o   Korte og lange reflekser

 

Sekretion (både secernering og regulering):

o   Ventrikelsekretion (saltsyre, pepsin mv)

o   Pancreas og spytsekretion

o   Galdesekretion

 

Absorption

o   Kulhydrat

o   Protein

o   Fedt (herunder galdesyre/-saltes effekt)

o   Den epitheliale transport af elektrolytter

o   B12-vitamin

o   Calcium

o   Jern

 

Øvelsesgennemgang med fokus på beregninger. Scatchard plot er nyligt introduceret i beregning af affinitet for prostaglandin receptorerne i MT-fys øvelsen. Netop denne metode til beregning er valgt idet der i vævet er to receptorer for prostaglandin og dermed findes der forskellig affinitet for dem begge. I dette kursus ligges der således vægt på beregning af affinitet med denne metode – da den vi tidligere yndede at bruge (Line Weaver Burk plot) ikke kan bruges i væv med to receptorer.

Husk derfor at medbringe lommeregner og computer, da vi gennemgår hvordan affinitetsberegningerne laves i Excel.

 

Selve undervisningen vil være en kombination af tavle og power point undervisning krydret op med eksamenslignende opgaver. Pensum i mavetarm-fysiologi kan virke stort og uoverskueligt, men mit mål med kurset er at hive det vigtige frem og klæde jer bedst mulig på til eksamen og give jer en basal forståelse for den menneskelige fysiologi i mavetarm-kanalen.

 

Dato og tidspunkt:

Kommer snarest 

299 kr

Underviser: ...

4. semesters pakke

Pakken indeholdende alle kurser på 4. semester, som vist nedenfor. 

1399 kr

Underviser: se nedenfor

4. semesters fysiologipakke inkl. biokemi

Denne pakke indeholder følgende kurser for 4. semester:

Mave/tarm-fysiologi, hjerte/lunge-fysiologi og biokemi.

999 kr

4. semesters anatomipakke

Denne pakke indeholder følgende kurser på 4. semester:

Mave/tarm-anatomi og hjerte/lunge-anatomi

499 kr

Please reload

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu