Hjerte/lunge fysiologi

På dette kursus bliver pensum i hjerte- og lungefysiologi gennemgået.

 

Kurset har til hensigt at forberede den studerende til eksamen ved bl.a. at gennemgå de hyppigste og vigtigste typeopgaver fra tidligere eksamenssæt.

 

Undervisningen inddrager powerpoint-slides med vigtige pointer, tavleundervisning med stor vægt på forståelsen af de mange diagrammer og kurver, som er vigtige at kunne, samt opgaver. Undervisningen tager primært udgangspunkt i West’s Respiratory Physiology (John B. West), Cardiovascular Physiology Concepts (Richard E. Klabunde) og i høj grad tidligere eksamensopgaver. Desuden vil det også være et fokuspunkt at gøre den studerende tryg ved og god til at navigere i Documenta Physiologica.

 

Kurset henvender sig til medicinstuderende på 4. semester af bacheloren på Københavns Universitet. Til kurset bedes deltagere medbringe en lommeregner samt skriveredskaber foruden en computer.

 

Kurset varer 19 timer, og strækker sig over 3 dage. Vi starter med at gennemgå hjertefysiologi og slutter af med lungefysiologi.

 

Vel mødt. Jeg glæder mig til at undervise jer!

Dato og tidspunkt: 

28/12 2020 kl. 15-21

29/12 2020 kl. 15-21

30/12 2020 kl. 09-16 

449 kr

Underviser: Nikolaj Kaack Schou

Biokemi

Dette kursus gennemgår pensum i biokemi på 4. semester. Kurset er af 12 timers varighed og strækker sig over 3 dage. Kurset har til formål at forberede den studerende til biokemi-delen af den integrerede eksamen i "Mave, Tarm, Lever", hvorfor undervisningen vil tage udgangspunkt i eksamensrelevante målsætninger (og i høj grad tidligere eksamensopgaver).

 

Undervisningen vil bestå af PowerPoint-slides og tavleundervisning, hvor de mere komplekse figurer/processer vil overskueliggøres. Undervejs vil kursisten desuden lære at håndtere de hjælpemidler, der vil være tilgængelige til eksamen, på bedst mulig vis. Kursisten bedes derfor medbringe metabolismeskemaet samt skriveredskaber af forskellige farver. 

 

Kursisten kan forvente undervisning i følgende emner:

 • Kulhydratmetabolismen

 • Citratcyklus + Oxidativ fosforylering

 • Lipidmetabolismen

 • Proteinmetabolismen

 • Nukleotidmetabolismen

Dato og tid:

5/1 2021 kl. 10-14

6/1 2021 kl. 10-14

7/1 2021 kl. 10-14

449 kr

Underviser: Zerina Kücük

Mave/tarm anatomi

Kurset sigter efter at forberede den studerende på anatomi-delen i den integrerede eksamen i ”Mave, tarm og lever” på 4. semester.

Dette gøres ved en grundig og pædagogisk gennemgang af både den makroskopiske og mikroskopiske anatomi. Kurset lægger særlig stor vægt på den makroskopiske anatomi, hvor der i høj grad fokuseres på de enkelte organers overordnede anatomi, relationer og peritoneal forhold. Der er desuden lagt et stort fokus på gennemgangen af peritoneum, krøs og peritoneale ligamenter. Disse begreber gennemgås flere gange under kurset.

En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i PowerPoint slides. Flere centrale aspekter af anatomien vil dog blive gennemgået som taleundervisning, hvor der gøres brug af tegninger, som bidrager til at øge den rumlige forståelse af anatomien. Der vil igennem kurset løbende være gennemgang af tidligere eksamensopgaver.

Der fokuseres på de forståelsesmæssige aspekter af den mikroskopiske anatomi. Derfor vil enkelte emner som mundhulens mikroskopiske anatomi gennemgås mindre dybdegående. Der vil ikke blive brugt tid på at spotte præparater i virmik, men der vil være inkluderet præparater fra virmik i PowerPoint præsentationen, hvor de vigtigste spotmæssige teknikker bliver gennemgået. Embryologien vil blive gennemgået ved at tage udgangspunkt i tidligere eksamensopgaver.
 

Undervisningen tager udgangspunkt i ”Hovedets, halsens og de indre organers anatomi” (Jørgen Tranum Jensen m.fl.) og ”Genesers histologi” (Finn Geneser m.fl.).

Kurset varer 2 dage og veksler mellem en gennemgang af den makroskopiske anatomi og den mikroskopiske anatomi.

Dato og tidspunkt:
8/1 2021 kl. 15-20

9/1 2021 kl. 15-20

299 kr

Underviser: Nikolaj Aagaard

Hjerte/lunge anatomi

Kurset sigter efter at forberede den studerende til anatomidelen af den integrerede eksamen i hjerte, kredsløb og lunger.

Under kurset vil både den makroskopiske og mikroskopiske anatomi blive gennemgået på en forståelig og pædagogisk måde. Der er lagt særlig stor vægt på emner, som hyppigt er gået til tidligere eksaminer. Der vil selvfølgelig stadig være en struktureret gennemgang af alle emner. Embryologi vil dog ikke blive gennemgået i dette kursus.

En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i PowerPoint slides, men flere centrale aspekter af anatomien vil blive gennemgået som taleundervisning, hvor der gøres brug af tegninger, som bidrager til at øge den rumlige forståelse af anatomien. Der vil igennem kurset løbende være gennemgang af tidligere eksamensopgaver.

I gennemgangen af den mikroskopiske anatomi vil der være lagt vægt på forståelsesmæssige aspekter af anatomien. Der bliver derfor ikke brugt tid på at spotte præparater i virmik, men der vil være inkluderet præparater fra virmik i PowerPoint præsentationen, hvor de vigtigste spotmæssige teknikker bliver gennemgået.

Undervisningen tager udgangspunkt i ”Hovedets, halsens og de indre organers anatomi” (Jørgen Tranum Jensen m.fl.) og ”Genesers histologi” (Finn Geneser m.fl.).
 

Kurset varer 6 timer, og der veksles mellem gennemgang af den makroskopiske og mikroskopiske anatomi.

Dato og tidspunkt:

18/12 2020 kl. 8-15

199 kr

Underviser: Nikolaj Aagaard

Mave/tarm fysiologi

Kære kursist, 

 

Dette kursus gennemgår pensum i mavetarmfysiologi for 4. semesters medicinstuderende. 

 

Du vil blive rustet til at kunne gribe eksamensspørgsmålene an, og efter endt kursus vil du have styr på de grundlæggende principper i mavetarmfysiologien.

Som underviser fokuserer jeg meget på at visualisere pensum og overskueliggøre det, så du som kursist går fra kurset med en følelse af, at du i hvert fald ikke skal bekymre dig om fysiologidelen til eksamen! 

Kurset varer 8 timer, og er tilrettelagt, således, at følgende emner gennemgås:

 1. Det enteriske nervesystem og motilitet i GI-kanalen. 

 2. Absorption og sekretion over epitheler.

 3. Fysiologiøvelsen – molekylær transport over epitheler.

 4. Ventrikelsekretion samt regulering.

 5. Pancreas og spytkirtelsekretion.

 6. Fordøjelse og absorption af kulhydrater, fedt, protein, galdesalte, B12, jern, calcium.

 7. Gennemgang af udvalgte eksamensopgaver. 

 

Undervisningen bliver interaktiv, og som kursist kan du forvente mulighed for aktiv deltagelse. Undervisningsformen bliver en kombination af tavleundervisning og powerpoint samt eksamensopgaver og løbende quizzer.  

Der udleveres et supplerende arbejdskompendium med figurer, hvor man kan tilskrive sine egne noter samt en oversigt over eksamensopgaver inddelt efter emne, således, at det er nemt at repetere dagene op til eksamen.  

 

Dato og tidspunkt:

12/1 2021 kl. 9-13

13/1 2021 kl. 9-13

299 kr

Underviser: Hagar Al Fartoussi

4. semesters pakke

Pakken indeholdende alle kurser på 4. semester, som vist nedenfor. 

1399 kr

Underviser: se nedenfor

4. semesters fysiologipakke inkl. biokemi

Denne pakke indeholder følgende kurser for 4. semester:

Mave/tarm-fysiologi, hjerte/lunge-fysiologi og biokemi.

999 kr

4. semesters anatomipakke

Denne pakke indeholder følgende kurser på 4. semester:

Mave/tarm-anatomi og hjerte/lunge-anatomi

499 kr

Please reload

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu