Endokrinologi

Pensum på 5. semester er stort og uoverskueligt, hvor man let går tabt i detaljerne. Kurset er opbygget med henblik på at give Jer et godt overblik og kæde pensum sammen! 

Detaljegraden vil være grundig nok til at I klarer jer godt igennem eksamen, med mulighed for at supplere med flere detaljer undervejs. Det bliver en kombination af de hyppigste emner, der går til eksamen men også de emner, der plejer at forvolde jer flest problemer. 

I undervisningen gør jeg brug af tavleundervisning med supplerende powerpoint. Medbring derfor tuscher, blyanter og hvad i ellers vil bruge til notater. Derudover gennemgår vi også beregningsopgaver så husk lommeregner! Glæd jer til et kursus, hvor vi gennemgår de mange systemer og strukturer, der er i endokrinologi!

 

Jeg glæder mig til at se jer!

Tidspunkt:

11/10 kl. 9-15

12/10 kl. 9-15

399 kr

Underviser: Frederikke Nielsen

5. semesters pakke immunologi/patologi/farmakologi

Køb flere kurser og spar penge! Bliv forberedt på den 2. eksamen med kurser i immunologi, patologi og farmakologi.

1099 kr

Undervisere: se nedenfor

Patologi

Hos Supku får du en grundig gennemgang af teorien til almen patologi. Til kurset gennemgår vi emnerne et ad gangen:

  • Cytologiske forandringer

  • Inflammation

  • Kardiovaskulære forandringer

  • Neoplasi

Vi sørger for at få det hele med, og så er det vigtigt, at I får nogle værktøjer til at tænke løsningsorienteret til eksamen, så I kan løse den case, I får. Det svære ved kurset i almen patologi er nemlig ikke teorien i sig, men det at skulle bruge teorien aktivt. Efter hvert emne gennemgår vi således nogle eksamensopgaver og multiple choice, så I får det ind under huden.

Det er en god idé at have kigget på Virmik præparaterne inden undervisningen – og husk computer.

Kurset afholdes:

D. 13. december 2020 kl. 16-20

D. 14. december 2020 kl. 16-20

D. 15. december 2020 kl. 16-20  

499 kr

Underviser: Benjamin Saalbo

Farmakologi

Til SupKus kursus i basal farmakologi kommer vi igennem alle kursusmål fra studieordningen, så du er godt rustet til eksamen.

Første del af kurset vil rette sig mod de basale farmakologiske begreber man ofte bliver spurgt om til eksamen, samt en gennemgang at det eksamensrelevante farmakodynamik og farmakokinetik. Vi løser endvidere opgaver i lægemiddeloptagelse og metabolisering i et tempo, så alle kan være med. Husk lommeregner!


Anden dag gennemgår vi stofgrupperne, og i den forbindelse får I uddelt nogle oversigtark, så I kan følge med og skrive hvert stofs angrebspunkt og karakteristika ned.

Vi arbejder særligt med 4 ting, man skal kunne om et stof til eksamens ift. kursusbeskrivelsen:

1) Virkningsmekanisme

2) Anvendelse

3) Bivirkninger

4) Interaktioner.


Efter hvert emne gennemgår vi eksamensopgaver, og supplerer med quiz! Der er mange stoffer, og det kan virke uoverskueligt, men med dette kursus får du netop et stærkt visuelt overblik, du kan hive frem fra hukommelsen til eksamen.

 

Farmakologi møder man i sin hverdag og i klinik, og jeg vil sørge for at hive relevante historier og eksempler frem, så det sætter sig godt og grundigt fast i hukommelsen. Vel mødt! 

Kurset afholdes:

D. 3. januar 2020 kl. 10-16

D. 4. januar 2020 kl. 17-20

D. 5. januar 2020 kl. 17-20

499 kr

Underviser: Marie Holm Pedersen

Immunologi

Immunologien kan virke uoverskuelig med dens mange forskellige cytokiner, celler og receptorer! Kurset i immunologi systematiserer pensum, og giver en oversigtlig gennemgang af de immunologiske systemer du skal forstå til eksamen.

 

Kurset strækker sig over tre dage, hvor vi ses i morgentimerne. Vi kommer til at arbejde med visuel og interaktiv læring, mens vi jævnligt anvender vores viden med quizzer og eksamensopgaver, hele vejen gennem - så sidder det når vi er færdige. Kurset forløber således:

 

Dag 1: Introduktion, innat immunitet, antigen processering, antigen præsentation og antigen genkendelse.

 

Dag 2: Celle-medieret immunrespons, celle-medieret immunitets effektorfunktioner, det humorale immunrespons og det humorale immunrespons' effektorfunktioner.

 

Dag 3: Immunologisk tolerance og autoimmunitet, immunrespons mod tumorer og transplantater, hypersensitivitet, medfødte og erhvervede immundefekter.

 

Infektioner og inflammationssygdomme er nogle af de hyppigste sygdomme du kan møde i klinikken. Derfor er det vigtigt at være tryg på immunologi; både til eksamen, og når du skal ud og arbejde som læge.

Dato og tidspunkt:

18. december 2020 kl 16-20

19. december 2020 kl 10-14

20. december 2020 kl 10-14

499 kr.

Underviser: Mari Frostad

Please reload

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu