Forretningsbetingelser for SupKu Undervisning IVS

 

Firmaoplysninger:

SupKu Undervisning IVS
Rønøvej 4

3630 Jægerspris
CVR: 35681027

Kundeservice:
Telefon: 36964350
E-mail: info@supku.dk  

 

Ved tilmelding til et kursus hos SupKu, accepterer du vores generelle forretningsbetingelser som findes på denne side. SupKu.dk er en del af SupKu Undervisning IVS CVR nr. 35681027

 

Tilmelding til kursus

Tilmelding til det ønskede kursus foregår ved hjælp af den elektroniske bestilling på SupKu.safeticket.dk. Links til denne findes under de enkelte kurser på SupKu.dk/Supku.net.

For at kunne tilmelde dig vores kurser, skal du oprette en brugerkonto på supku.dk. Tilmeldingssystemet udbydes via Safeticket A/S og deres gældende tillægsbetingelser, gælder for køb af kurser hos SupKu. Betingelserne kan findes på supku.safeticket.dk. Tilmeldingssystemet administreres og vedligeholdes af SupKu. 

 

Når du tilmelder dig et kursus hos SupKu, indgår du en bindende aftale om deltagelse i de kurser du tilmelder dig.

Du vil efter din tilmeldelse modtage en bekræftelse/billet på din tilmelding via e-mail. Denne indeholder informationer og pris vedrørende de tilmeldte kurser. Alle priser er dagspriser og er uden moms, da eksamensforberedende kurser til studerende jf. momsloven er fritaget for moms. Billetten er bevis på tilmeldingen og skal medbringes til kurset. 

Såfremt et kursus er fyldt, vil der blive oprettet en venteliste. Du betaler ikke for kurset, førend du modtager en bekræftelse på en plads på kurset. Såfremt der bliver en plads ledig, vil der efter først til mølle princippet, blive uddelt pladser til folk på ventelisten. Disse vil få besked via e-mail.

 

Det er generelt ikke muligt for kursisten at ændre/flytte sin tilmelding til et kursus efter den 14 dages returret er udløbet. Skulle der dog være plads på et lignende kursus, vil det i nogle tilfælde være muligt at flytte til dette. Forespørgsel om dette sendes til info@supku.dk.

 

Betaling for kursus

Betaling for kurset foregår via supku.safeticket.dk, med det betalingsmodul, stillet til rådighed af Safeticket A/S. Der kan betales med Dankort samt nationale og internationale kreditkort.

 

Betalingen for kurset skal foregå ved tilmelding for at tilmeldingen kan gennemføres. Efter endt tilmelding vil du pr. e-mail modtage billet til de købte kurser, som bevis på din betaling.

Læsegruppe rabat

Ved alle kurser tilbydes 25% rabat ved køb af 4 billetter til et kursus samtidig. For at få en rabatkode skrives en mail til info@supku.dk. Læsegruppe rabat kan ikke kombineres med andre rabatordninger. 

 

Betaling med kort:

Tilmelding af kurset foregår via tilmeldingssiden www.supku.safeticket.dk. Betalingen finder sted ved købet af kurset med betalingskort. Bemærk at du IKKE bliver opkrævet et gebyr når du betaler med kort.  Billetgebyr opkrævet af SafeTicket består af et fast beløb en procentsats af kursusbeløbet (6,25 kr. + 1%). Kursusdeltager betaler dette gebyr og det kan ikke refunderes i forbindelse med frameldelse, her vil kursusdeltager betale gebyret. Såfremt kurset aflyses betales hele beløbet tilbage eksl. billetgebyr. SupKu får IKKE del i billetgebyret, men det går direkte til SafeTicket og anvendes til at vedligeholde systemet. 

Du har 14 dages fortrydelsesret på din tilmelding. Fortrydelsesretten bortfalder ved kursets afholdelse. Det er ikke muligt at fortryde sin tilmelding efter kursets afholdelse. 

Tilbagebetaling af købssummen, eksl. billetgebyr kan ske, såfremt du framelder dig inden for 14 dage efter modtagelse af tilmeldingsbekræftelsen eller senest 24 timer inden kursets afholdelse, alt hvilken af disse der falder først. Fortrydelsen skal meddeles SupKu pr. email: info@supku.dk Efter modtaget framelding, returneres det fulde kursusbeløb indenfor 5 hverdage. Beløbet returneres til det kreditkort du anvendte til tilmeldingen. 

 

Persondata

Med henblik på tilmelding til et kursus indsamler vi følgende personlige oplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer og mailadresse i SafeTickets systemer. SafeTicket lever op til kravene for GDPR jf. separat databehandlingsaftale, som kan rekvireres ved at kontakte SupKu direkte. Alle oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand. Alle data opbevares i mindst tre år. Du kan til enhver tid anmode om at disse oplysninger slettes, ved kontakt til ovenstående E-mail adresse eller postadresse.

 

SupKu.dk anvender cookies til indsamling af data omkring trafikken på hjemmesiden. Disse indeholder ingen personfølsomme data og kan ikke spores direkte til dig, som kunde.

FADL 50% rabat

Rabatkoden giver dig som medlem 50% rabat på SupKus kurser. Koden kan findes på min.fadl.dk, under medlemsfordele.
Ved brug af koden samtykker du til: At du er FADL-medlem, da rabatten er kun gældende for FADL-medlemmer. Hvis koden bruges af ikke-medlemmer vil billetten blive anulleret og der opkræves et administrationsgebyr på 100 kr. Der kan højst købes én billet pr. FADL-medlem pr. kursus

 

Levering/afholdelse:

Dit kursus afholdes på den af infodokumentet beskrevne datoer, tid og sted. Du modtager en bekræftelse på din tilmelding pr. mail, når du har lavet tilmeldingen på vores hjemmeside. Praktisk information om kursets placering og afholdelse, findes under de enkelte kursers tilmeldingsside. Du bedes møde rettidigt til kurset. Møder du ikke rettidigt til kurset, er det ikke sikkert du vil kunne komme ind.  

Udeblivelse fra kursus

 

Hel eller delvis udeblivelse fra et tilmeldt kursus giver på intet tidspunkt ret til at få købssummen refunderet.

 

Aflysning eller ændring af kursus

SupKu kan til enhver tid ændre kursustidspunkt samt lokalisation, og du vil få besked om dette via e-mail eller telefonisk. Hvis denne ændring forhindrer dit fremmøde, vil du få hele købssummen refunderet. Du bedes skrive en email til info@supku.dk og angive dette.

SupKu forbeholder sig ret til at aflyse et kursus med 5 dages varsel.

I tilfælde af aflysning fra SupKu’ side, vil du få hele købssummen refunderet til det kort du benyttede til din tilmelding.  

 

Indhold af kursus

Under de enkelte kurser findes en kursusbeskrivelse. SupKu kan ikke garantere at alt vil blive gennemgået lige detaljeret. Beskrivelsen udgør kun udgangspunktet for kursets indhold og opbygning. Undervisningen vil så vidt muligt løbende blive tilpasset flertallet af kursisternes niveau, behov og ønsker. Denne tilpasning foretages altid af kursets underviser.

SupKu forpligter sig desuden til at afholde et kursus med den aftalte længde. 

Tilbagebetaling ved utilfredshed

Ved alle SupKus kurser tilbyder vi pengene igen ved gennemgående utilfredshed. For at få pengene igen skal nogle bestemte forudsætninger være opfyldt:

Kurser evalueres på en skala fra 1-6. Den samlede evaluering beregnes som et gennemsnit af spørgsmål 1, 2, 3 og 5 i evalueringsskemaet. 

1. Den samlede evaluering for kurset skal være under 3, og evaluering af kurset skal være foretaget af mindst 80% af kursisterne. 

2. Såfremt man ønsker at klage skal der indsendes en skriftlig klage enten på brev eller som mail til info@supku.dk. Dette skal være modtaget af SupKu senest 1 uge efter kursets afholdelse. Brevet skal indeholde en begrundelse for klagen, herunder hvorfor kurset ikke levede op til kursistens forventinger til kurset.

3. Hvis kurset forlades inden afslutning er det kursistens ansvar at afgangstidspunkt noteres af underviser. ​

 

I forbindelse med refundering af kursusgebyr fratrækkes eventuelt betalt kortgebyr og administrationsgebyr (betalingsgebyrer). 

 

Erstatning og ansvarsfraskrivelse

SupKus erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kursisten betalte kursusbeløb, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. SupKu fraskriver sig ansvar for evt. fejlinformation til kursus.

 

Betingelserne er gældende fra 01-05-2019

 
 

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu