2 Semester pakke

Køb flere kurser og spar penge! Få undervisning i biokemi, histologi, histologi spot og excitable celler. Se dato og tider under de enkelte kurser. 

1099 kr

Se undervisere for de enkelte kurser

Excitable Celler

I dette kursus bliver excitable celler systematisk og letfatteligt præsenteret, gennem interaktiv tavleundervisning og eksamensøvelser. Vi starter med fagets kernepensum, og gennemgår skridt for skridt ved hjælp af illustrationer. Hvert tema repeteres løbende med quizzer.

Øvelserne i laboratoriet fylder meget i pensum, og man bliver tit testet i den faglige forståelse på eksamen. Derfor gennemgår vi hver af øvelserne, sålædes at man får størst mulig udbytte af dem.

Efter endt kursus skal man sidde tilbage med en visuel forståelse for mekanismerne i kroppens nervesystem, og er godt rustet til at håndtere eksamen.

Dato og tidspunkt: 

23/10 kl. 16-19

24/10 kl. 10-14

25/10 kl. 10-13

499 kr

Underviser: Mari Vetti Frostad

Biokemi

Kursets varighed er af 13,5 timer og pensum til biokemi-delen af kurset Medicinsk celle- & vævsbiologi på 2. Semester, medicin vil blive gennemgået. Kurset har til hensigt at klæde den studerende bedst muligt på til biokemi delen af eksamen, og skabe et overblik over pensum. Derfor ligges der stor vægt på at gennemgå centrale samt, ikke mindst, eksamensrelevante emner på en velstruktureret og overskuelig måde.

Kurset vil bestræbe sig på dække eksamensrelevante emner i blok D & E samt principper i de, til eksamen, relevante metoder som man introduceres for i løbet af kurset.

Følgende emner indgår herunder:

DNA & Kromosomer

DNA replikation, mutationer & repair

Transskription

RNA Processering

Translation

Transskriptionel genregulering

Posttranskriptionel & epigenetisk genregulering

Cellesignalering, G-protein koblede receptorer og intracellulære receptorer

Enzymkoblede receptorer

Apoptose

Cancer

Principper i relevante metoder herunder: PCR, RT-PCR, gelelektroferese, northern, southern & western blotting, DNA chip, EMSA samt footprinting.

Tidspunkt:

29/10 kl. 16-20

30/10 kl. 15-20

1/11 kl.  9-13

499 kr

Underviser: Elvin Khodi

Histologi spot

Dette kursus har til formål at forberede dig bedst muligt til spot-delen af den integrerede celle-væveksamen. Under kurset gennemgås grundigt og pædagogisk hver vævstype, dets karakteristika og hvordan de let kan genkendes til spot-eksamen. Der vil være en gennemgang af alle vævstyper både ved tegninger, men også mange eksamensrelevante lysmikroskopiske billeder. Efter kurset er det ambitionen, at kursisten har fået gennemgået alle vævstyper og deres spot-kendetegn foruden har man tilegnet sig en masse værktøjer og spottekniske huskeregler.

 

Dato & tid for kurset:

8/11 kl. 9-14

199 kr

Underviser: Milan Mohammad

Histologi

Kurset vil bestå af en systematisk, grundig og eksamensrelevant gennemgang af kernepensum. Alle emner gennemgås grundigt og dybdegående, og det vil foregå med PowerPoint slides, teoretisk gennemgang på tavlen med tegninger og skitser samt løsning af eksamensopgaver. Kurset vil give dig en grundlæggende forståelse for histologi samt værktøjer til at løse alle typer af opgaver indenfor histologi. Ambitionen er, at du føler dig tryg og klædt på til eksamen indenfor følgende emner:

 

  • Epithelvæv

  • Kirtelvæv

  • Nervevæv

  • Muskelvæv

  • Egentlige bindevæv

  • Knogle og brusk

  • Blod og knoglemarv

  • Blodkar

 

 

 

Undervisningen udformes således, at der først foretages en grundig teoretisk gennemgang af hvert emne efterfulgt af typiske eksamensopgaver indenfor emnet. Kurset foregår i et komfortabelt miljø, hvor der er plads til spørgsmål og uddybning af komplekse emner. Alt i alt skulle kurset give et godt overblik over histologi-pensum og gøre dig klar til eksamen.

Dato og tidspunkt:

7/11 kl. 9-15

299 kr

Underviser: Milan Mohammad

Genetik

På dette kursus gennemgås kernepensum og nøglebegreber i Medicinsk Genetik. 

Kurset er et 6-timers enkeltdagskursus og vil omfatte undervisning i bl.a. genetisk variation, forskellige typer af nedarvning, cytogenetik, kromosomer og kromosomsygdomme samt diagnostiske metoder som FISH og aCGH. Den del af pensum som overlapper meget med Celle og Vævs biologi vil ikke blive gennemgået - eksempelvis cellelære og DNA replikation. 

Kurset har fokus på eksamenforberedelse, og efter gennemgang af hvert emne vil et eller flere eksamensspørgsmål indenfor pågældende emne gennemgås.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra 5. udgave af Jorde's Medical Genetics, samt eksamensopgaver fra tidligere eksaminer og kommer primært til at foregå vha. powerpoint, hvor 
nøglebegreber forklares via centrale figurer eller cases på en pædagogisk måde.
Desuden vil der undervejs være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Efter kurset vil den studerende have en grundig forståelse for de centrale begreber og metoder i medicinsk genetik og således være godt klædt på til eksamen.

Dato og tidspunkt:

3/1 kl. 8-14

299 kr

Underviser: Kasper Amund Henriksen

Please reload

© 2017 Asher Lou Isenberg, for SupKu